top of page

Široké možnosti uplatnění, profesní rozvoj i zajímavé benefity ve FN Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové nabízí svým zaměstnancům široké spektrum uplatnění v rámci jejich profese, možnosti dalšího vzdělávání, pro studenty nebo maminky s malými dětmi zkrácené úvazky a také celou řadu zajímavých benefitů, jako například dětskou skupinu zajišťující hlídání dětí zaměstnanců nemocnice, říká v rozhovoru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK Mgr. Dana Vaňková.

Jaké byly Vaše začátky ve FN HK a proč jste si pro start své kariéry vybrala právě hradeckou fakultní nemocnici?


Po absolvování oboru Dětská sestra jsem zvažovala, zda nastoupit do Brna nebo Hradce Králové. Na popud svých spolužaček jsem se nakonec rozhodla pro Hradec. Tehdejší hlavní sestra mi nabídla práci v Léčebně dlouhodobě nemocných. To jsem odmítla, chtěla jsem pečovat o děti. Moje přání se nakonec splnilo volným místem na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, kde jsem začala pracovat. Nemocnici jsem vděčná, že mi umožnila další vzdělávání a profesní růst.


V Hradci Králové jste se vdala a založila rodinu, jak bylo možné skloubit péči o rodinu s prací ve FN HK a studiem?


Po mateřské dovolené jsem z důvodu péče rodinu využila nabídky práce v jednosměnném provozu a začala pracovat na tehdejším endoskopickém oddělení Klinického centra vnitřního lékařství. V témže roce na podzim jsem začala studovat obor Ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a současně začala přednášet na odborných akcích a kongresech. Bylo to náročné období a moc děkuji celé rodině i tehdejším kolegům za pomoc a podporu, bez které by to nebylo možné zvládnout. Později jsem se stala na ambulanci úsekovou sestrou a v roce 2004, po výstavbě Pavilonu interních oborů, jsem začala pracovat jako vrchní sestra III. interní gerontometabolické kliniky FN HK a nadále si rozšiřovala své znalosti studiem magisterského programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK v Praze. Aktuálně uplatňuji své předchozí praktické zkušenosti jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.


V roce 2020 jste získala ocenění Sestra roku v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání, na které Vás navrhly kolegyně z České asociace sester, Region Hradec Králové. Jak toto ocenění hodnotíte?


Ocenění, kterého si velmi vážím, nepatří jen mně, ale všem sestrám, které ve FN HK zajišťují péči o pacienty. Chci jim všem za jejich každodenní práci poděkovat. Účastí v soutěži jsem chtěla pomoci zviditelnit náročnou práci sester a také FN HK. Aby lidé věděli, že péče tady je na velmi vysoké úrovni.

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením v celé České republice a funguje jako spádové centrum nejvyšší úrovně pro zhruba milion obyvatel. Nemocnice investuje do výstavby nových objektů, pokračují také investice do vybavení jednotlivých pracovišť?


Samozřejmě se snažíme držet trend moderního ošetřovatelství a nákupem nových pomůcek tak usnadnit náročnou práci ošetřujícímu personálu v péči o pacienty. Příkladem jsou elektrická polohovací lůžka pro pacienty, různé polohovací pomůcky či výškově nastavitelné pojízdné vany pro hygienickou péči o pacienta, aj.


Celá medicína i ošetřovatelství se velmi rychle vyvíjí, personál musí zvládat nové metody a postupy. Nabízí nemocnice možnosti kvalifikačního i celoživotního vzdělávání?


Určitě je daleko větší technická náročnost napříč všemi obory, neustále se rozšiřuje a mění spektrum například ordinovaných léčivých přípravků, jejichž účinky a aplikaci musí sestry ovládat. Jako další přiklad mohu uvést přístup k hojení ran. To je v současné době hlavně doménou sester specialistek, které se tím velmi intenzívně zabývají. Došlo k rozšíření možností léčby ran mj. díky novým krycím a obvazovým materiálům. Pro sestru je naprosto nezbytné, aby se v tom dobře orientovala.


V rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků se daří uskutečňovat různé vzdělávací aktivity, ať už jde o kompletní zajištění specializačního vzdělávání sester v oboru Intenzivní péče, řada klinických pracovišť má akreditaci pro praktickou výuku specializačního vzdělání příslušného oboru, aj.


V oblasti celoživotního vzdělávání máme také co našim zaměstnancům nabídnout. Příkladem je kurz věnovaný ošetřovatelské péči o cévní vstupy, který je výborně hodnocen i externími uchazeči a mnohé jiné další akce věnované různé problematice.

Nemocnice nabízí poměrně širokou škálu benefitů pro zaměstnance, došlo v této oblasti v posledních letech k nějakým změnám?


Před několika lety vznikla ve FN HK dětská skupina Fanynka, která nabízí péči o děti našich zaměstnanců ve věku 1 až 4 roky přímo v areálu nemocnice. Každoročně se navyšuje příspěvek na zaměstnanecké konto v cafeterii Gallery Beta, kterou mohou zaměstnanci využívat například na úhradu dovolené, sport či aktivity pro děti, atp. Pro sestry i lékaře absolventy jsou připraveny stipendijní programy. Během pandemie COVID-19 jsme se snažili ve spolupráci s různými institucemi pomoci zaměstnancům zajistit hlídání dětí, které nechodili do škol a podobně. Samozřejmostí je také nabídka psychosociální intervenční péče o zaměstnance nemocnice a mnohé další programy. Zároveň se snažíme ve spolupráci s personálním úsekem hledat stále nové možnosti, jak zvyšovat péči o všechny zaměstnance FN HK. Bližší informace o benefitech pro zaměstnance, stipendijních programech či volných místech najdete firemním profilu nemocnice.


Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page