top of page
05_VSETÍNSKÁ_NEMOCNICE_2016.jpg

Nemocniční 955, Vsetín, 75501, Česká republika

Vsetínská nemocnice je akciovou společností, jejímž zakladatelem a současně jediným akcionářem je Zlínský kraj. Se svými více než šesti stovkami zaměstnanců patříme mezi největší zaměstnavatele vsetínského regionu. Poskytujeme široké spektrum lůžkové i ambulantní péče a intenzivně spolupracujeme se specializovanými pracovišti krajské nemocnice a fakultních nemocnic ve vysoce specializovaných oborech péče.

 

Ve spolupráci se specializovanými centry jsme schopni zajistit obyvatelům regionu komplexní péči. Máme 335 lůžek, poskytujeme péči v 25 odbornostech, akreditováno pro vzdělávání je celkem

6 základních lékařských oborů a 16 oborů specializačního vzdělávání lékařů. Ročně hospitalizujeme kolem 13 tisíc pacientů, provedeme téměř půl milionu ambulantních vyšetření, na svět přivedeme až 900 novorozenců a provedeme přes 5 tisíc operací. Dlouhodobě se věnujeme řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb, jsme akreditováni Spojenou akreditační komisí, o.p.s.

 

Chceme být pro pacienty spolehlivou zdravotnickou institucí, pro zaměstnance i veřejnost významným, stabilním a věrohodným zaměstnavatelem, férovým partnerem pro naše dodavatele a sponzory a úspěšnou organizací pro našeho zakladatele – Zlínský kraj.

1 (5).jpeg

NAŠE HODNOTY

 • Preferujeme LIDSKOST. Jsme empatičtí, vnímáme pocity a respektujeme potřeby pacientů. Jsme k sobě slušní, zdravíme se, představujeme se při telefonování, odpovídáme si v elektronické komunikaci, pracovní úkoly plníme v daných termínech, na pracovní schůzky chodíme včas.

 • Důležitá je pro nás POKORA. Jsme sebekritičtí, dokážeme přijmout názor a pravdu jiného, víme, že nejsme neomylní a že se musíme stále vzdělávat.

 • Základem naší činnosti je TÝMOVÁ PRÁCE. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.

 • Dbáme na RESPEKT. Ctíme individualitu, nasloucháme a vnímáme názory pacientů a jejich blízkých, názory kolegů zdravotníků i všech ostatních spolupracujících profesí.

 • Jsme ČESTNÍ. Neurážíme se navzájem, nepomlouváme se, přiznáme pochybení. Nikdy nezneužijeme důvěru pacienta. Ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze vzájemně čestného, slušného a společensky korektního chování.

 • Zásadně v práci ODMÍTÁME KORUPCI. Nezneužíváme své postavení k osobnímu prospěchu či ku prospěchu třetích osob. Nepřijímáme finanční a věcné výhody a ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování, narušit náš profesionální přístup, nebo nás dostat do závazného postavení vůči našim pacientům, klientům, dodavatelům či dalším osobám.

 • Ctíme LOAJALITU. Jsme jedna organizace, jeden tým. Své připomínky vyjadřujeme v interní diskuzi uvnitř organizace. Máme právo ovlivňovat svými podněty činnost organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb.

 • Budujeme UČÍCÍ SE ORGANIZACI. Chceme být dynamickým systémem ve stavu nepřetržitého vývoje a zlepšování. Víme, že důležitější než lidi učit, je podporovat jejich schopnost a vůli učit sebe i ostatní.

Kotva 3

NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME​​

 • motivující finanční ohodnocení

 • úhradu nákladů na další vzdělávání (podporu celoživotního vzdělávání s úhradou všech souvisejících nákladů)

 • možnost ubytování

 • 25 dnů dovolené

 • příspěvek na penzijní připojištění až 6000 Kč/rok

 • zvýhodněné stravování v nemocniční jídelně

 • zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance i rodinné příslušníky

 • systém cafeterie pro výběr zboží a služeb v oblasti zdraví, sport, kultura, rekreace a vzdělávání,

 • slevy na pobyty, lázeňské pobyty, bankovní produkty, elektro, obuv a další.

Vsetínská nemocnice zaměstnává asi 650 zaměstnanců a řadí se k největším a zejména nejstabilnějším zaměstnavatelům na Vsetínsku.

KOHO HLEDÁME?

 

 • Je pro Vás kvalita a preciznost odvedené práce důležitá?

 • Jste pozitivní, vstřícná a empatická osoba?

 • Rádi pomáháte lidem?

 • Chcete se učit novým věcem?

 • Zajímáte se o zajímavou a tvůrčí práci s možností kariérního i odborného růstu?

 • Je pro Vás důležité, aby byly vidět výsledky Vaší práce a přitom bylo v zaměstnání dobré pracovní klima?

 

Staňte se důležitým článkem našeho týmu, i na Vás pak bude záležet, jak dobře odvedená bude naše práce. „Schopní a vlídní lidé u nás mají šanci.“

Kotva 2
zdravotni_klauni_edited.jpg