top of page

Příplatky ve zdravotnictví přehledně

Aktualizováno: 13. 7. 2021

Nastupujete do zdravotnictví, ale nevíte, jaký plat očekávat a na jaké příplatky máte nárok? Připravili jsme pro Vás přehled příplatků ve zdravotnictví.

Druhy příplatků:

 1. Příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách

 2. Zvláštní příplatek

 3. Příplatek za práci přesčas

 4. Příplatky za práci v noci, o víkendu a ve svátek

 5. Odměny za pracovní pohotovost

 6. Osobní ohodnocení

 

1/ Příplatek za ztížené pracovní podmínky (tzv. rizikový příplatek)

 • nároková složka platu při splnění stanovených podmínek

 • v soukromé sféře ve výši 10% minimální mzdy

 • ve státní sféře ve výši 5% minimální mzdy, resp. je stanovena příslušným nařízením vlády ve výši 500 Kč až 1800 Kč

Nejčastěji jde tedy o zdravotníky pracující na pracovištích: radiodiagnostické, infekční, operační sály, patologie aj.


Legislativa: Zákoník práce §128, §117, zákon 567/2006 Sb., nařízení vlády 341/2017 Sb.

 

2/ Zvláštní příplatek


Zvláštní příplatky náleží zaměstnancům, kteří čelí nejvyšší míře neuropsychické zátěže. Příplatek určí zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině:


I. a II. skupina = příplatky za směnný provoz

 • I. skupina: 500 až 1 300 Kč (za práci vykonávanou střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu)

 • II. skupina: 750 až 2 500 Kč (za práci vykonávanou střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu)

III. skupina = příplatky za práci "bez odborného dohledu"

 • III. skupina: 1 250 až 5 000 Kč (pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době)

IV. skupina = zvláštní příplatky za zvlášť náročnou práci

 • IV. skupina: 1 880 až 7 500 Kč při soustavném poskytování zdravotních služeb na následujících pracovištích:

 1. operačních a porodních sálech,

 2. anesteziologicko–resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

 3. jednotkách intenzivní péče,

 4. onkologických odděleních,

 5. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

 6. v samostatných oš. odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou oš. péči, případně v samostatných oš. odděleních pro ošetřování osob s demencí, s tělesným nebo mentálním postižením.

Legislativa: § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 

3/ Příplatek za práci přesčas

 • nároková složka platu příslušící zaměstnancům za práci přesčas

 • 25 % průměrného hodinového výdělku

 • 50 % průměrného hodinového výdělku ve dnech nepřetržitého odpočinku

Příklad:

Pracujete v jednosměnném provozu od pondělí do pátku.

Ve všední den musíte zůstat pracovat přesčas od 16.00 do 19.00 hod.

Váš průměrný plat je 400 Kč/hod.

Za práci přesčas dostanete navíc 25% příplatek (+100 Kč/hod.).

Celkem tedy obdržíte 3 x 500 Kč/hod., tzn. 1 500 Kč za práci od 16.00 do 19.00.


 • Na proplacení přesčasového příplatku máte nárok ze zákona. Situaci ale lze řešit také formou tzv. náhradního volna (pouze po vzájemné domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem).

 • Maximální počet hodin přesčasové práce činí 416 hod. ročně.

 • 150 hodin ročně může zaměstnavatel nařídit, další hodiny jsou vždy předmětem vzájemné domluvy. Do tohoto limitu se nepočítá přesčasová práce, za kterou bylo čerpáno náhradní volno.

Je běžnou praxí, že ve zdravotnictví zaměstnanci často odpracují mnohem více hodin přesčas, než stanovuje zákon. V praxi se pak můžete setkat s tím, že zaměstnavatelé uzavírají se svými zaměstnanci další dohody o pracovní činnosti na výkon další práce. Toto řešení je však v rozporu se zákoníkem práce, ale vzhledem k nedostatku personálu v českém zdravotnictví nemocnicím často nezbývá jiné řešení.


Legislativa: § 127, 114 Zákoníku práce

 

4/ Příplatky za noční práci, práci o víkendu a ve svátek


Příplatek za noční práci

 • nároková složka platu příslušící zaměstnanci za práci v čase mezi 22. a 6. hodinou

 • 20 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance v platové sféře

 • 10 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance ve mzdové sféře

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

 • nároková složka platu příslušící zaměstnanci za každou hodinu práce v sobotu a v neděli

 • 25 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance v platové sféře

 • 10 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance ve mzdové sféře

Příplatek za práci ve svátek

 • nároková složka platu náležící zaměstnanci za každou hodinu práce ve svátek

 • 100 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance

Zde ale zákoník práce určuje jiný postup oproti práci přesčas. Primárně náleží zaměstnanci za práci ve svátek náhradní volno v rozsahu vykonané práce. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, pak je práce ve svátek s příplatkem ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec obdrží tedy svou mzdu a k tomu navíc příplatek ve výši průměrného výdělku.


Příklad:

Pracujete v jednosměnném provozu od pondělí do pátku, 8 hodin denně.

Na pondělí připadá státní svátek, ale Vy tento den také pracujete.

Váš průměrný plat je 400 Kč/hod.

Za práci ve svátek získáte buď 1 den náhradního volna nebo příplatek.

Příplatek činí 8 x 400 Kč, celkem 3 200 Kč k Vašemu běžnému platu.


Veškeré příplatky se při výpočtu platu sčítají.


Příklad:

Pracujete v jednosměnném provozu od pondělí do pátku. O víkendu však musíte zaskočit za kolegu na noční směně. Váš průměrný výdělek je 400 Kč/hod.

Za tuto přesčasovou práci na noční a o víkendu Vám náleží:

- navíc 25% příplatek (+ 100 Kč/hod.),

- dále 20% příplatek za noční směnu (+ 80 Kč/hod.)

- a také 50% příplatek za práci přesčas (+ 200 Kč/hod.).

Váš hodinový plat za tuto směnu bude 780 Kč/hod.

 

5/ Odměna za pracovní pohotovost


Pracovní pohotovost je vykonávána mimo pracoviště (mimo pracovní dobu) a náleží za ni odměna ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku za hodinu pracovní pohotovosti.


Legislativa: § 140 Zákoníku práce

 

6/ Osobní příplatek nebo osobní ohodnocení

 • nenároková složku platu sloužící k ocenění dlouhodobých pracovních výsledků

 • částka až do výše 50 % nejvyššího tarifního platu v dané platové třídě

Legislativa: § 131 Zákoníku práce

 

Nepropásněte další témata naší HR poradny a odebírejte nový ONLINE MAGAZÍN.


Autor: HR poradna Galerie zdravotnictví


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page