top of page

Výpočet platového tarifu ve zdravotnictví přehledně

Aktualizováno: 9. 7. 2021

Nastupujete do zdravotnictví, ale nevíte, jaký plat očekávat a na co máte nárok? Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled, jak se postupuje při stanovení platového tarifu.

POSTUP PŘI STANOVENÍ PLATOVÉHO TARIFU:

 1. výběr platové tabulky, do které pozice spadá (lékař, zdravotník, nezdravotník),

 2. stanovení platové třídy - dle profese a vykonávané činnosti,

 3. výpočet platového stupně - podle délky praxe a vzdělání a specializace.

 

(1) VÝBĚR PLATOVÉ TABULKY:


Platové tabulky jsou rozděleny na 3 skupiny podle typu profese:


1. nelékařské zdravotnické profese – například sanitář, radiologický asistent, porodní asistentka, všeobecná a praktická sestra, zdravotní laborant, fyzioterapeut a další, tabulka platí také pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách.

2. lékařské profese - lékaři, zubní lékaři

3. nezdravotnické profese – technickohospodářští pracovníci, administrativní pracovníci, pomocní pracovníci bez zdravotnické kvalifikace atd.


 

(2) STANOVENÍ PLATOVÉ TŘÍDY:


Každé povolání jako je všeobecná sestra nebo ošetřovatel má doporučenou platovou třídu, do které spadá. Platová třída však může být pro shodné povolání různá a je závislá na konkrétní pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě.


Například všeobecná sestra může spadat do platové třídy 10, ale pokud vykonává specializovanou péči, bude zařazena do 11. platové třídy.


Příklady vybraných profesí a rozpětí platových tříd:

 • SANITÁŘ (třída 3-5)

 • OŠETŘOVATEL (třída 5-7)

 • PRAKTICKÁ SESTRA (třída 7-9)

 • VŠEOBECNÁ SESTRA (třída 10-12)

 • ZDRAVOTNÍ LABORANT (třída 9-11)

 • ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (třída 10-12)

 • FARMACEUTICKÝ ASISTENT (třída 9-10)

 • FYZIOTERAPEUT, ODB. FYZIOTERAPEUT (třída 9-13)

 • FARMACEUT (třída 11-14)

 • ZUBNÍ LÉKAŘ (třída 11-15)

 • LÉKAŘ (třída 11-15)

Konkrétní příklady pracovních pozic, platových tříd a činností:


VŠEOBECNÁ SESTRA

 • 10. platová třída – sestra bez specializace

 • 11. platová třída – sestra se specializací, případně staniční, vrchní, úseková sestra

 • 12. platová třída – sestra vykonávající vysoce specializovanou péči, vrchní sestra

LÉKAŘ

 • 11. platová třída – absolvent

 • 12. platová třída – lékař po zařazení do specializační průpravy

 • 13. platová třída – lékař se specializací

 • 14. platová třída – primář (odborné vedení týmu, vzdělávání specialistů)

 • 15. platová třída – výzkumná činnost


Rozdělení všech profesí, přehled a výpis činností a tříd najdete v Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

(3) VÝPOČET PLATOVÉHO STUPNĚ


Platový stupeň zohledňuje:

 1. předchozí praxi,

 2. vzdělání.

1. Předchozí praxe


Vaše předchozí praxe se započítává v plném rozsahu, pokud odpovídá svou náplní oboru a profesi Všemu novému zaměstnání. Do praxe se obvykle započítá také výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřská dovolená. Pokud byla předchozí praxe odlišná od typu práce, který budete vykonávat v novém zaměstnání, může ji zaměstnavatel započítat maximálně ze dvou třetin.


Příklad: Pokud nastupujete na pozici jako praktická sestra. Máte 3 roky praxe jako ošetřovatelka. Při výpočtu stupně se praxe započte s koeficientem 2/3, tzn. započitatelná praxe = 2 roky.


2. Vzdělání


Každá platová třída má zákonem stanovené minimální doporučené vzdělání. Pokud stupeň vzdělání splňujete, započte se praxe dle podmínek výše v plném rozsahu. Pokud však máte vzdělání nižší, než je stanoveno pro danou třídu, dojde k tzn. odpočtu praxe. Přehled platových tříd a vzdělání najdete v tabulce níže.


Příklad: Jste všeobecná sestra se specializací a máte středoškolské vzdělání s maturitou. Praxi máte 22 let a jste zařazena do 11. platové třídy. Odpočet praxe činí při tomto vzdělání 5 let. Při výpočtu tarifu Vám bude uznána praxe 17 let (22 - 5 = 17 let).


Další podstatnou součástí platu jsou však další příplatky: zvláštní, rizikové aj. Přehled příplatků najdete již brzy v naší HR poradně.


Nepropásněte další témata naší HR poradny a odebírejte nový ONLINE MAGAZÍN.


Autor: HR poradna, Galerie zdravotnictví

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page