top of page

Jak se bránit šikaně na pracovišti

Šikana na pracovišti je vážný problém, který může mít značný dopad na psychické a fyzické zdraví obětí, jakož i na celkovou atmosféru a efektivitu pracovního prostředí. Ve zdravotnických zařízeních, kde je stres z povahy práce často vysoký, může být šikana ze strany nadřízených nebo kolegů obzvláště škodlivá. Níže najdete tipy, jak se bránit šikaně na pracovišti v těchto specifických podmínkách.


Jak se bránit šikaně na pracovišti

1/ Rozpoznání šikany

 

Prvním krokem k obraně proti šikaně je její rozpoznání. Šikana zahrnuje opakované nežádoucí chování, jako jsou verbální útoky, pomluvy, izolace nebo profesionální sabotáž, které si klade za cíl ublížit nebo ovládat oběť. Ve zdravotnickém prostředí to může zahrnovat i zneužívání autority, záměrné přidělování nepřiměřeného množství pracovních povinností nebo zatajování důležitých informací.

 

2/ Komunikace a dokumentace

 

Pokud se cítíte být šikanováni, je důležité otevřeně komunikovat s pachatelem, pokud je to možné a bezpečné. Někdy si pachatel nemusí být vědom svého chování a přímá komunikace může problém vyřešit. Vždy si zaznamenejte specifické incidenty šikany, včetně data, času, místa, co se stalo a přítomných svědků. Tato dokumentace může být užitečná při hlášení problému nadřízeným nebo při právní obraně.

 

3/ Využití interních zdrojů

 

Většina zdravotnických zařízení má interní postupy pro řešení šikany a konfliktů na pracovišti. Obraťte se na oddělení lidských zdrojů nebo jiné odpovědné orgány ve vaší organizaci a informujte je o situaci. Tyto orgány mohou nabídnout mediace, školení o řešení konfliktů nebo jiné zdroje pomoci.

 

4/ Podpora a pečovatelská síť

 

Hledání podpory u kolegů, přátel, rodiny nebo profesionálních poradců může být klíčové pro zvládání emocionálního zatížení způsobeného šikanou. Spolupracovníci mohou poskytnout nejen emocionální podporu, ale také mohou sloužit jako svědci nebo spojenci ve vašem úsilí o řešení situace.

 

5/ Vzdělávání a osobní rozvoj

 

Investice do osobního a profesionálního rozvoje může zvýšit vaši odolnost vůči šikaně a zlepšit vaše vyjednávací pozice. Získání nových dovedností nebo certifikátů může zlepšit vaše možnosti zaměstnání a poskytnout vám více možností, jak se z toxického prostředí vymanit.

 

6/ Právní ochrana

 

V některých případech může být šikana na pracovišti tak závažná, že je potřeba zvážit právní kroky. Zákony se liší podle země a regionu, ale mnoho jurisdikcí poskytuje ochranu proti šikaně a diskriminaci na pracovišti. Konzultace s právníkem specializujícím se na pracovní právo může pomoci určit vaše možnosti.

 

7/ Péče o sebe

 

Nakonec je důležité si udržovat fyzické a psychické zdraví. Praktiky, jako je pravidelné cvičení, meditace, dostatečný spánek a vyvážená strava, mohou pomoci zvýšit vaši odolnost vůči stresu a zlepšit celkovou pohodu.

 

Šikana na pracovišti je nepřijatelná a boj proti ní vyžaduje odvahu a podporu. Pamatujte, že v tom nejste sami a že existují zdroje a instituce, které vám mohou pomoci zlepšit situaci a chránit vaše práva a pohodu.


Autor: HR poradna, Galerie zdravotnictví

 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page