top of page
PNB_logo_CMYK.jpg

Ústavní 91, Praha 8, 181 02, Česká republika

Psychiatrická nemocnice Bohnice je pracovištěm, které se dlouhodobě věnuje péči o duševně nemocné. Za 100 let své existence nemocnice prošla vývojem k modernímu akreditovanému zdravotnickému zařízení, které poskytuje nejširší spektrum služeb v oblasti psychiatrické péče v ČR.

V Psychiatrické nemocnici Bohnice se léčí různé skupiny pacientů. Nejpočetnější skupinou jsou lidé starší 18 let,

u nichž se projevila nějaká forma duševního onemocnění. Zajišťování psychiatrické péče pro dospělé pacienty je hlavním úkolem nemocnice. Děti od sedmi do osmnácti let tvoří nejméně početnou, avšak mimořádně důležitou skupinu pacientů. 

Snažíme se, aby velké zdravotnické zařízení, jakým je Psychiatrická nemocnice Bohnice, co nejlépe fungovalo podle dobře zvolených pravidel. Smyslem jejich dodržování je spokojenost pacientů i zaměstnanců nemocnice s průběhem léčení a s dosaženými výsledky. 

 

Dodržování pravidel partnerské spolupráce přispívá k příznivé atmosféře v nemocnici a ke spokojenosti pacientů i jejich rodinných příslušníků. Důležité je také pro spokojenost zaměstnanců s výsledky jejich práce. Jen spokojení zaměstnanci mohou poskytovat kvalitní péči.

pnb25

Psychiatrickou péči dospělým pacientům poskytujeme v rámci osmi primariátů na osmnácti odděleních. Psychiatrická péče je rozdělena na akutní a následnou.

 

Léčíme zde celou škálu duševních onemocnění, mezi hlavní patří poruchy nálady, bipolární afektivní poruchy, schizofrenní poruchy, poruchy osobnosti a neurotické poruchy.

Spektrum problémů, se kterými přicházejí chlapci a dívky na oddělení dětské psychiatrie, je velmi široké. Věnujeme se zde léčení psychických poruch u dětí a dospívajících. Mezi časté diagnózy patří ADHD – hyperkinetická porucha chování, tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, bipolární afektivní porucha, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy.

 

Gerontopsychiatrie (psychiatrie pro seniory) se zabývá především léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří, po 65. roce života. Senioři trpící duševním onemocněním, které vzniklo v mládí nebo ve středním věku, zůstávají obvykle v péči psychiatrů pro dospělé a neléčí se na odděleních pro seniory.

Komplexní léčba závislostí odpovídá složité podmíněnosti závislostního chování. Rizikové faktory pro vznik závislosti se objevují jak v biologické konstituci, tak v psychosociální oblasti a hodnotové orientaci konkrétního člověka. Léčba se musí postupně vypořádat s mnoha situačními, zvykovými a historickými souvislostmi vzniku závislostního chování.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?​

  • férový přístup a přátelské pracovní prostředí

  • příležitost pro samostatnou tvůrčí práci

  • profesní vzdělávání v oboru psychiatrie

  • kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné zajímavé akce v průběhu roku přímo v areálu nemocnice

  • možnost rekreace ve vlastních zařízeních (Jizerské hory, Jižní Čechy)

  • sportovní vyžití přímo v areálu

  • ubytování v ubytovně, po zapracování možnost získání služebního bytu

  • příspěvek na kartu Multisport, penzijní připojištění, stravenky ve výši až 110 Kč

Kotva 2
Kotva 3

Zaujala Vás Psychiatrická nemocnice Bohnice?

Podívejte se na aktuální pracovní nabídky:

Kotva 1
bottom of page