top of page
logo stred 2r.png

Purkyňova 2731/11, 695 01, Hodonín, Česká republika

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (dále NTGM), je součástí sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje.

Kvalifikovaně zajišťujeme: Akutní lůžkovou péči intenzivní, akutní lůžkovou péči standardní,  specializovanou ambulantní péči, ošetřovatelskou péči, následnou péči, rehabilitační péči, lékárenskou péči a zdravotnickou dopravní službu. Nemocnice je držitelem certifikátu ISO 9001 a má v současné době uděleny akreditace dle nových vzdělávacích programů pro specializační vzdělávání v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní péče a radiologie a zobrazovací metody.

Neustále se rozvíjíme: Modernizujeme a rekonstruujeme pracoviště zaměstnancům. Disponujeme nadstandardními operačními sály a moderním a rychlým komplementem vyšetřovacích metod. Ambiciózním projektem vybudování zbrusu nových pavilonů zobrazovacích metod a urgentního příjmu včetně špičkového přístrojového vybavení se zařadíme mezi moderní nemocnice evropského standardu.  Ve spolupráci se specializovanými pracovišti FN Brno a MOÚ Brno se specializujeme na náročné onkologické operace trávicího ústrojí, u nichž dosahujeme velmi malého procenta komplikací. Pro klienty všech zdravotních pojišťoven provádíme také bariatrické operace pro morbidní obezitu a jako jediná nemocnice zřizovaná Jihomoravským krajem provádíme již několik desítek let implantace trvalých kardiostimulátorů.  

 

Vzděláváme: Pro zdravotnický personál organizujeme vzdělávání formou pravidelných seminářů přímo v nemocnici a také prostřednictvím konferencí. Tradičními vzdělávacími akcemi naší nemocnice se staly Den sester a Chirurgické sympozium. Nabízíme možnost stáží pro studenty lékařských fakult, praxi a exkurze pro studenty zdravotnických škol.

 

Příroda léčí s námi: Hodonínská nemocnice také obhospodařuje jeden z největších parků ve městě, a to včetně zimní botanické zahrady s unikátní sbírkou cykasovitých rostlin nadregionálního významu.

Letecký snímek Nemocnice TGM Hodonín

Letecký snímek NTGM

Vizualizace pavilonu RDG_SHORA_edited.jp

Vizulizace přístavby pavilonů RDG a Urgentního příjmu

Vizualizace pavilonu RDG Nemocnice TGM Hodonín

Vizualizace budoucí podoby nového pavilonu zobrazovacích metod 

Nemocnice TGM Hodonín v číslech:

 

 • Má 22 odborných ambulancí a poraden a 205 lůžek.

 • Za rok 2021 proběhlo 6 462 hospitalizací a 143 334 ambulantních ošetření.

 • Ve stejném roce nemocnice vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši + 36 770 tis. Kč. Přebytek byl zaúčtován do rezervního fondu nemocnice a použit na její další rozvoj.

 • V naší nemocnici pracuje 525 zaměstnanců.

BENEFITY A VÝHODY PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE

 • Stabilní práce v mladém týmu a perspektiva profesního rozvoje

 • Výborné platové podmínky, zařazení do vyššího tarifního stupně již při zahájení vyšší a specializační formy studia, osobní ohodnocení dle náročnosti vykonávané práce a odpovědnosti, výkonnostní odměny

 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč s možností rozloženého čerpání již od stáže medika 

 • Možnost získání služebního bytu

 • Adaptační proces pro absolventy a podpora dalšího vzdělávání formou interního vzdělávání i hrazené účasti na kongresech a seminářích

 • Dětská skupina Beruška pro nejmenší děti zaměstnanců přímo v areálu nemocnice

 • Příspěvek na penzijní připojištění až 1000,- Kč, čerpání fondu FKSP, účast na firemních akcích, akce pro děti zaměstanců, poukázky na sportovní a relaxační aktivity, slevy na nákup v nemocniční lékárně

 • Dotované moderní závodní stravování, například low carb strava

 • Výborná dostupnost MHD, IDOS JmK, parkování v areálu zdarma, kolárna, protože 10 měsíců v roce se tu dá jezdit na kole

Kotva 2
Kotva 3

ŽIVOT V NEMOCNICI TGM HODODÍN

Jsme hrdí na to, že v roce 2010 byla v areálu nemocnice odhalena pamětní busta prvního prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garrigue Masaryka, a že jeho jméno může nemocnice nést.

 

Máme sociální cítění a rádi pečujeme o své zaměstnance i jejich rodiny. Nabízíme jim proto ojedinělý zaměstnanecký benefit - dětskou skupinu- zejména pro mladé lékařky a sestry, kterým tak umožňujeme dřívější návrat do pracovního procesu s volbou typu úvazku. Dětská skupina Beruška se nachází přímo v areálu nemocnice, takže rodiče jsou v případě potřeby se svými dětmi okamžitě v kontaktu. 

 

Pořádáme rodinné dny a dny otevřených dveří i pro veřejnost. Pravidelně se u nás také setkávají senioři a bývalí zaměstnanci. 

 

Jezdíme společně na poznávací zájezdy, za kulturou nebo za zábavou, a to i s dětmi. Vážíme si našich zaměstnanců a pravidelně je odměňujeme při významných životních jubilejních.

 

Že jsme aktivní, dokazuje i to, že se společně zapojujeme do různých soutěží, jako je například výzva 10 000 kroků denně. V té jsme letos získali 1. místo mezi hodonínskými týmy.. Uspořádali jsme několik Fair-trade svačinek, a také sbírku oblečení mezi zaměstnanci pro charitu. Pravidelně také spolupracujeme se Zdravým městem Hodonín a připravujeme preventivní programy, s Českým červeným křížem a dalšími místními organizacemi. Více o naší nemocnici najdete také na našem webu www.nemho.cz.