top of page
logo_nemocnice-ve-frydku-mistku_zakladni.png

El. Krásnohorské 321, 738 01, Frýdek-MístekČeská republika

Nemocnice ve Frýdku-Místku poskytuje pacientům zdravotní služby v ambulantním režimu, 
v hospitalizačním režimu a v následné péči a je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

Nemocnice prošla opakovaně úspěšně akreditačním šetřením v oblasti kvality a bezpečí při poskytování služeb a získala certifikát o udělení akreditace. 

 

Spektrum poskytované péče: 27 akreditovaných lékařských oborů + 1 certifikovaný kurz v Intenzivní medicíně, nelékařské obory – porodní asistence, radiofarmaka, veřejné lékárenství. 

 

Spádová oblast: Okres Frýdek - Místek, Podbeskydí (cca 250 tis. obyvatel). Nadregionální odbornost v kardiologii, gastroenterologii, oftalmologii, nukleární medicíně, revmatologii, končetinové chirurgii a v plicním lékařství.

Nemocnice ve Frýdku-Místku v číslech:

 • Poskytujeme zdravotní péči na 477 lůžkách.

 • Ročně je u nás hospitalizováno cca 19 tis. pacientů.

 • Ambulantně ročně ošetříme zhruba 270 tis. pacientů.

 • Průměrně realizujeme 9 000 operací ročně.

 • Rodí se u nás přibližně 1 100 dětí ročně.

 • Přibližně 1 100 zaměstnanců zajišťuje zdravotní péči v naší nemocnici.

C07O5007_mini.jpg

V rámci realizace generelu Nemocnice probíhá postupná rekonstrukce a modernizace stávajících pracovišť tak, aby prostředí bylo příjemné a bezpečné jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance. V červenci 2019 bylo otevřeno nové pracoviště magnetické rezonance, jako jedno z mála pracovišť u nás, je schopno vyšetřit pacienty s implantabilním kardiostimulátorem. V červenci 2020 byl zahájen provoz Beskydského centra duševního zdraví. V nově zrekonstruovaných prostorách bývalé ústavní lékárny je vybudováno moderní pracoviště, které má za úkol pomáhat pacientům s duševní poruchou. Od září 2020 se nám podařilo uvést do provozu novou moderní zubní ambulanci, kde od září 2021 již působí 2 zubní lékařky a dentální hygienistka. V červnu 2021 bylo zmodernizováno a uvedeno do provozu pracoviště hemodialýzy

C07O4893_mini_edited.jpg

NAŠE HODNOTY

 • Vysoká odbornost jak lékařského, tak i ošetřovatelského personálu.

 • Lidský přístup, důstojnost, dostatek informací, respekt a úcta k našim klientům – pacientům, zdvořilé jednání založené na principu partnerství.

 • Nejen vyléčený, ale i poučený a spokojený pacient je náš cíl.

 • Vážíme si tradice a úspěchů naší nemocnice a chceme na ně permanentně navazovat.

 • Efektivní hospodaření.

 • Týmová spolupráce.

 • Transparentní postupy a poctivý přístup při jednání s dodavateli i ostatními partnery.

 • Osobní zodpovědnost přijímáme za úspěchy i neúspěchy.