top of page
MSF_zakladni_cerna_4x.png

Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8, Česká republika

Kotva 1

Kdo jsou Lékaři bez hranic? Lékaři bez hranic, známí pod svou francouzskou zkratkou MSF (Médecins Sans Frontières), patří mezi nejvýznamnější zdravotnické a humanitární organizace s projekty ve více než 70 zemích světa. Od roku 1971 poskytují základní zdravotnickou péči populacím postiženým ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami, epidemiemi či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

 

Páteří organizace jsou místní zaměstnanci, kteří na jednotlivých misích tvoří přes 90 % spolupracovníků. Díky nim je pomoc udržitelná i po ukončení projektu. 

 

Za svou činnost v roce 1999 získali Nobelovu cenu za mír. Finanční prostředky obdržené díky tomuto ocenění byly použity na boj proti opomíjeným nemocem.

 

Česká pobočka Lékařů bez hranic byla založena v roce 2006. Informuje veřejnost o situaci v krizových oblastech a zajišťuje finance i spolupracovníky pro zdravotnické a humanitární projekty v zahraničí.

Kotva 4
Obrázek1.jpg

„Na mise s Lékaři bez hranic jezdím velmi ráda, a to i přes často vyčerpávající pracovní nasazení v oblastech ozbrojeného konfliktu. Každý den tam mohu vidět pozitivní dopad, který naše zdravotnická zařízení mají na dostupnost a kvalitu lékařské péče pro místní obyvatele.“

 

MUDr. Eva Kušíková, anestezioložka

© Lékaři bez hranic

Kdo se může zapojit? Do zahraničních projektů průběžně hledáme spolupracovníky zdravotnických, administrativních i technických profesí. Každoročně s Lékaři bez hranic vyjede na misi z Česka a Slovenska průměrně 35 kolegů.
 

Práce pro Lékaře bez hranic je velmi naplňující, ale také velmi náročná. V závislosti na profesi mise trvají od několika týdnů do několika měsíců a během té doby ze sebe musíte vydávat to nejlepší, často zvládat život v náročných podmínkách a vyrovnávat se se situacemi, do kterých byste se jinak možná nedostali. Odměnou vám je to, že se můžete přímo podílet na zachraňování životů a pomoci lidem, ke kterým se mnohdy žádná jiná pomoc nedostane.


Pokud uvažujete o spolupráci, jako zdravotníci byste měli mít dokončené relevantní vzdělání včetně atestace ve vaší specializaci a alespoň dvouletou klinickou praxi. Kromě těchto formálních předpokladů byste také měli být jazykově vybavení, flexibilní, odolní vůči stresu, měli byste rovněž umět spolupracovat v multikulturním prostředí i vést v něm tým.

 

Ze všech zdravotnických profesí se našich misí nejčastěji účastní tyto:
 

  • chirurgové-chirurgyně: pracují v krizových týmech, které léčí a ošetřují pacienty zraněné v konfliktních oblastech a v izolovaných komunitách.

  • anesteziologové-anestezioložky: jsou potřební zpravidla v oblastech, kde se odehrává či odehrával konflikt. Často pracují jen se základními pomůckami, v náročných podmínkách.

  • gynekologové-gynekoložky: jsou základním stavebním kamenem péče v oblastech reprodukčního zdraví, mateřství nebo v projektech zabývajících se násilím na ženách.

  • epidemiologové-epidemioložky: jsou zodpovědní za plánování vhodných aktivit pro daný typ onemocnění a lokalitu pomocí aktivního vyhledávání případů, očkování či zajištění hygieny.

  • pediatři-pediatričky: pracují v programech zaměřených na primární pediatrickou péči, na léčbu podvýživy nebo v projektech reprodukčního zdraví.

  • psychologové-psycholožky: pomáhají obětem válek, násilí či přírodních katastrof vyrovnat se s jejich traumatickými zážitky, a to zejména formou pohovorů, poradenství, arteterapie či pracovní terapie.

  • všeobecní lékaři-lékařky: často se jedná o specialisty na HIV, tuberkulózu a infekční choroby. Poskytují primární péči a věnují se jak samotné léčbě, tak i školení místního personálu.

  • všeobecné a sálové sestry: jejich hlavním úkolem je školení a vedení (lokálního) týmu sester a komunitních zdravotníků (tým tvoří zpravidla kolem 10 až 40 sester), popř. organizace a provádění veškerých činností sestry spojených s aktivitami na operačním sále.

Zajímá vás, jaké zážitky si naši kolegové přivezli z misí? Podívejte se na úryvky jejich vyprávění z cyklu debat Debriefing nebo si poslechněte jejich povídání v podcastu Mlčení zabíjí.

Kdo
Kotva 3

Věděli jste? Lékaři bez hranic získávají finanční prostředky téměř výhradně od soukromých dárců. Díky tomu nepodléhají ekonomickým a politickým tlakům vlád či mezinárodních institucí a mohou se soustředit na pomoc těm, kteří je nejvíce potřebují. Nejméně 80 % všech celosvětových příspěvků jde přímo na zdravotnickou a humanitární pomoc. Financování Lékařů bez hranic podléhá externím i interním auditům. Podrobné informace o našem hospodaření můžete najít ve výročních zprávách.

Kotva 2

Láká vás účast na humanitární misi Lékařů bez hranic?

 

Více informací o tom, jak se stát členem našeho týmu naleznete zde:

 

 

Všechny fotografie: © Lékaři bez hranic

bottom of page