top of page
logo_motol_new_original.jpg
logo_motol_new_original.jpg

V Úvalu 84/1, 150 00, Praha 5, Česká republika

Ve Fakultní nemocnici v Motole uplatníte svůj talent, dostanete příležitost odborně růst, zažijete jedinečnost. 

 

Naše nemocnice poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby všem generacím pacientů - dětem, dospělým a seniorům. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém soustředění veškerých provozů „pod jednu střechu“. Seskupují se zde specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě spojí a poskytnou tak pacientům komplexní péči. Pro řadu zdravotnických pracovišť v ČR proto slouží FN v Motole jako vyšší instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti.

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: fnmotol.cz: sloužíme generacím. Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče. Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

FN%20Motol%201_edited.jpg

V posledních letech se díky výrazné specializaci v některých (zejména pediatrických) oborech stává motolská nemocnice také cílem zahraničních pacientů. Činí to z ní světově uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující světové požadavky na špičkovou zdravotní péči.

 

Komplexní je ve FN Motol i specializační vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků. Nemocnice ve většině oborů samostatně zajišťuje celou praktickou část vzdělávání, tj. není nutné absolvovat delší praxe (stáže) v jiných zdravotnických zařízeních.

FN Motol v číslech

 • FN Motol má 2 231 lůžek, z toho 362 intenzívních.

 • Za rok 2020 zde bylo uskutečněno 70 000 hospitalizací a 1 157 000 ambulantních ošetření.

 • Proběhlo tu 2 814 porodů, což je průměrně více než 7 denně.

 • V naší fakultní nemocnici pracuje 6 134 zaměstnanců.

 • Celkový obrat nemocnice v loňském roce byl 11,7 miliard korun českých.

BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE​

 • Jistota práce ve velké a prosperující nemocnici

 • Podpora profesního růstu – studium VŠ, specializační a celoživotní vzdělávání

 • Dovolená - 5 týdnů řádné dovolené + 3 dny zdravotního volna 

 • Stravování ve vlastní jídelně s dotovanou cenou – oběd za 25,30 Kč

 • Ubytovna pro mimopražské zaměstnance – cena od 2 047 Kč

 • Příspěvky z FKSP – kultura, sport, vzdělávání, ozdravné pobyty dětí, bezúročné půjčky, doprava MHD, masáže, penzijní spoření …

 • Vlastní rekreační zařízení – Slapy, Krkonoše

 • Letní příměstské tábory a další akce pro děti zaměstnanců

 • Celoroční trh se zeleninou a ovocem v areálu

 • Půjčovna sportovních potřeb – lyže, kolečkové brusle, stany, lehátka, batohy, box na auto, …

 • Vlastní mateřská škola Motoláček

 • Stipendia pro studenty

 • Krizová intervence a peer program, možnost supervize

 • Jsme parta – společně chodíme, běháme, zpíváme

Kotva 2

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STUDENTY

 

Fakultní nemocnice v Motole nabízí stipendium pro studenty vybraných zdravotnických studijních oborů a pro gramů středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR.

Smyslem stipendijního programu je finančně podpořit studenty v době přípravy k výkonu zdravotnického povolání výplatou finančního příspěvku ve výši 5.000 – 10.000 Kč měsíčně a následně, po ukončení studia, jim garantovat výkon práce v prestižním zdravotnickém zařízení, kterým naše nemocnice je. 

 

Fakultní nemocnice v Motole může vyplácet stipendium uchazečům, kteří se připravují k výkonu zdravotnických povolání: Praktická sestra, Všeobecná sestra, Dětská sestra, Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář a dále studentům navazujících magisterských studijních programů, kterými se získává specializovaná způsobilost v oborech: Intenzivní péče a Perioperační péče.

Kotva 3
IMG_0410.jpg

Zaujala Vás Fakultní nemocnice v Motole?

Podívejte se na aktuální pracovní nabídky:

Kotva 1
bottom of page