top of page
logo_motol_new_original.jpg
logo_motol_new_original.jpg

V Úvalu 84/1, 150 00, Praha 5, Česká republika

Ve Fakultní nemocnici v Motole uplatníte svůj talent, dostanete příležitost odborně růst, zažijete jedinečnost. 

 

Naše nemocnice poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby všem generacím pacientů - dětem, dospělým a seniorům. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém soustředění veškerých provozů „pod jednu střechu“. Seskupují se zde specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě spojí a poskytnou tak pacientům komplexní péči. Pro řadu zdravotnických pracovišť v ČR proto slouží FN v Motole jako vyšší instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti.

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: fnmotol.cz: sloužíme generacím. Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče. Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

FN%20Motol%201_edited.jpg

V posledních letech se díky výrazné specializaci v některých (zejména pediatrických) oborech stává motolská nemocnice také cílem zahraničních pacientů. Činí to z ní světově uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující světové požadavky na špičkovou zdravotní péči.

 

Komplexní je ve FN Motol i specializační vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků. Nemocnice ve většině oborů samostatně zajišťuje celou praktickou část vzdělávání, tj. není nutné absolvovat delší praxe (stáže) v jiných zdravotnických zařízeních.

FN Motol v číslech

  • FN Motol má 2 231 lůžek, z toho 362 intenzívních.

  • Za rok 2020 zde bylo uskutečněno 70 000 hospitalizací a 1 157 000 ambulantních ošetření.

  • Proběhlo tu 2 814 porodů, což je průměrně více než 7 denně.

  • V naší fakultní nemocnici pracuje 6 134 zaměstnanců.

  • Celkový obrat nemocnice v loňském roce byl 11,7 miliard korun českých.