logo-2020.jpg

Ovčárská 471/1b, Praha 10 - Malešice, Česká republika

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem s poškozením míchy na vozíku a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. V našem pražském centru podporujeme klienty od 15 let věku v jejich adaptaci a seberealizaci během prvních měsíců od úrazu či onemocnění, stejně jako kdykoliv v průběhu jejich života, a pomáháme jim zlepšit fyzický i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, svobody a rozvoje sebe sama. Cílem naší primární služby, pobytové sociální rehabilitace, je celková optimální adaptace klienta na život s míšní lézí tak, aby jej vnímal jako hodnotný a naplněný.

07.jpg

V naší republice jedinečná třítýdenní pobytová služba s kapacitou 20 osob nabízí klientům s poškozením míchy propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. Zkušení pracovníci na každého člověka nahlížejí jako na jedinečnou bytost
s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem
. Při partnerské spolupráci vycházíme z klientových individuálních potřeb. Klademe důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporujeme v udržení vztahů s rodinou i dalšími blízkými lidmi a
v začleňování do místní komunity. Kromě odborného know-how pracujeme především s důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů.

Specifickou formou služby jsou týdenní programy zaměřené na vyzkoušení různých pohybových aktivit (cyklistika, splouvání vody, lyžování aj.) v rozličných místech České republiky. Jejich záměrem je umožnit klientům získat pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo domácí prostředí a nabídnout způsob seberealizace. 

V našem multidisciplinárním týmu pracují formou case managementu sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotníci, osobní asistenti a instruktoři nácviku soběstačnosti. Velkou pozornost věnujeme adaptačnímu procesu a internímu i externímu vzdělávání terapeutů, kteří se obvykle až v našem centru stávají specialisty na život s míšním poškozením. Samozřejmostí je u nás práce pod supervizí, ať již případovou, týmovou či individuální. Naše služby neustále přizpůsobujeme potřebám klientů a snažíme se je nastavit v co nejvyšší kvalitě.
 

Z práce s klienty čerpáme nová rozvojová témata, spolupracujeme na nich s odborníky v rámci výzkumů a studií, pořádáním odborných akcí a vytváříme inovativní postupy a metody pro práci s naší cílovou skupinou. Své zkušenosti předáváme studentům zdravotních a sociálních oborů a odborníkům v rámci spinálního řetězce. U laické veřejnosti rozvíjíme povědomí o problematice míšní léze. 

V Centru Paraple kromě pobytové sociální rehabilitace nabízíme i další služby, například ambulantní fyzioterapii, ergoporadnu, posilovnu, masáže, půjčovnu kompenzačních a sportovních pomůcek, prodej zdravotnického materiálu a pomůcek či jejich servis. Pořádáme různé akce pro odbornou i laickou veřejnost, jako například letní hudební festival Sejdeme se na zahradě či talk show Host pod Parapletem. Pro veřejnost jsou také určeny kurzy pilates či služby naší kavárny. 

 

Služby Centra Paraple jsou postaveny na spolupráci odborníků a podpoře všech provozních pracovníků organizace, kteří společně vytvářejí vysoce profesionální, avšak neformální přátelské prostředí. Na jejich realizaci se podílí přibližně 70 pracovníků, 30 externistů a řada dobrovolníků. Naše firemní kultura je založena na vzájemné komunikaci a důvěře. Komunita zaměstnanců, kteří drží při sobě, staví na propojení profesionálního a lidského přístupu ke klientům, ale i k sobě navzájem.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zázemí stabilní neziskové organizace s dobrým jménem

 • intenzivní mezioborovou spolupráci a podporu týmu

 • otevřenou přátelskou atmosféru

 • neformální prostředí, zahradu

 • podporu osobního rozvoje, prostor pro vlastní iniciativu

 • interní a externí vzdělávání a supervize ve všech formách

 • volno o vánočních a velikonočních svátcích

 • 5 týdnů dovolené

 • program zaměstnaneckých benefitů Cafeteria 

 • Multisport kartu

 • zvýhodněné závodní stravování v naší kavárně

 • příspěvek na penzijní připojištění

 • sick days, částečně práci z domova

 • kurzy anglického jazyka na pracovišti

 • kulturní a vzdělávací akce

 

Zaujalo Vás Centrum Paraple?

Podívejte se na aktuální pracovní nabídky:

 
Image-empty-state_edited.jpg

Pracovník/pracovnice v soc. službách – Osobní asistent/ka v Centru Paraple

Centrum Paraple, o.p.s.

Image-empty-state_edited.jpg

Všeobecná sestra/praktická sestra

Centrum Paraple, o.p.s.