top of page
logo-2020.jpg

Ovčárská 471/1b, Praha 10 - Malešice, Česká republika

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem s poškozením míchy na vozíku a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. V našem pražském centru podporujeme klienty od 15 let věku v jejich adaptaci a seberealizaci během prvních měsíců od úrazu či onemocnění, stejně jako kdykoliv v průběhu jejich života, a pomáháme jim zlepšit fyzický i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, svobody a rozvoje sebe sama. Cílem naší primární služby, pobytové sociální rehabilitace, je celková optimální adaptace klienta na život s míšní lézí tak, aby jej vnímal jako hodnotný a naplněný.

07.jpg

V naší republice jedinečná třítýdenní pobytová služba s kapacitou 20 osob nabízí klientům s poškozením míchy propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. Zkušení pracovníci na každého člověka nahlížejí jako na jedinečnou bytost
s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem
. Při partnerské spolupráci vycházíme z klientových individuálních potřeb. Klademe důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporujeme v udržení vztahů s rodinou i dalšími blízkými lidmi a
v začleňování do místní komunity. Kromě odborného know-how pracujeme především s důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů.

Specifickou formou služby jsou týdenní programy zaměřené na vyzkoušení různých pohybových aktivit (cyklistika, splouvání vody, lyžování aj.) v rozličných místech České republiky. Jejich záměrem je umožnit klientům získat pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo domácí prostředí a nabídnout způsob seberealizace. 

V našem multidisciplinárním týmu pracují formou case managementu sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotníci, osobní asistenti a instruktoři nácviku soběstačnosti. Velkou pozornost věnujeme adaptačnímu procesu a internímu i externímu vzdělávání terapeutů, kteří se obvykle až v našem centru stávají specialisty na život s míšním poškozením. Samozřejmostí je u nás práce pod supervizí, ať již případovou, týmovou či individuální. Naše služby neustále přizpůsobujeme potřebám klientů a snažíme se je nastavit v co nejvyšší kvalitě.
 

Z práce s klienty čerpáme nová rozvojová témata, spolupracujeme na nich s odborníky v rámci výzkumů a studií, pořádáním odborných akcí a vytváříme inovativní postupy a metody pro práci s naší cílovou skupinou. Své zkušenosti předáváme studentům zdravotních a sociálních oborů a odborníkům v rámci spinálního řetězce. U laické veřejnosti rozvíjíme povědomí o problematice míšní léze. 

V Centru Paraple kromě pobytové sociální rehabilitace nabízíme i další služby, například ambulantní fyzioterapii, ergoporadnu, posilovnu, masáže, půjčovnu kompenzačních a sportovních pomůcek, prodej zdravotnického materiálu a pomůcek či jejich servis. Pořádáme různé akce pro odbornou i laickou veřejnost, jako například letní hudební festival Sejdeme se na zahradě či talk show Host pod Parapletem. Pro veřejnost jsou také určeny kurzy pilates či služby naší kavárny. 

Kotva 3

Služby Centra Paraple jsou postaveny na spolupráci odborníků a podpoře všech provozních pracovníků organizace, kteří společně vytvářejí vysoce profesionální, avšak neformální přátelské prostředí. Na jejich realizaci se podílí přibližně 70 pracovníků, 30 externistů a řada dobrovolníků. Naše firemní kultura je založena na vzájemné komunikaci a důvěře. Komunita zaměstnanců, kteří drží při sobě, staví na propojení profesionálního a lidského přístupu ke klientům, ale i k sobě navzájem.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zázemí stabilní neziskové organizace s dobrým jménem

 • intenzivní mezioborovou spolupráci a podporu týmu

 • otevřenou přátelskou atmosféru

 • neformální prostředí, zahradu

 • podporu osobního rozvoje, prostor pro vlastní iniciativu

 • interní a externí vzdělávání a supervize ve všech formách

 • volno o vánočních a velikonočních svátcích

 • 5 týdnů dovolené

 • program zaměstnaneckých benefitů Cafeteria 

 • Multisport kartu

 • zvýhodněné závodní stravování v naší kavárně

 • příspěvek na penzijní připojištění

 • sick days, částečně práci z domova

 • kurzy anglického jazyka na pracovišti

 • kulturní a vzdělávací akce

Kotva 2

Zaujalo Vás Centrum Paraple?

Podívejte se na aktuální pracovní nabídky:

Kotva 1
Image-empty-state_edited.jpg

Osobní asistent v CENTRU PARAPLE

Centrum Paraple

Image-empty-state_edited.jpg

Všeobecná sestra/praktická sestra

Centrum Paraple, o.p.s.

bottom of page