top of page

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů
Galerie zdravotnictví s.r.o. (www.galeriezdravotnictvi.cz)


Za účelem využití kontaktního formuláře zájemcem o pracovní nabídku u detailu inzerátu uveřejněného na serveru, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.galerizdravotnictvi.cz, (dále jen „Zájemce“ a „Služba“) je společnost Galerie zdravotnictví s.r.o., IČO 093059648, se sídlem Chotěšovská 678/2, 190 00, Praha 9, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Zájemců (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu e-mailová adresa a osobní údaje Zájemce uvedené v přiloženém životopisu nebo motivačním dopisu), které tito Zájemci zadají prostřednictvím Služby. Provozovatel je oprávněn zpracovat i zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), které Zájemce zveřejní v přiloženém životopise, a to v níže uvedeném rozsahu zpracování osobních údajů Zájemce.

Osobní údaje Zájemce budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení inzerenta Zájemcem se zájmem o pracovní nabídku u detailu inzerátu. Za tímto účelem budou osobní údaje Zájemce předány inzerentovi dle volby Zájemce.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zájemce užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 

Pokud se uchazeč o zaměstnání rozhodne odpovědět na inzerovanou nabídku práce, služba si uloží:

  • e-mailovou adresu

  • přiložený dokument s životopisem

Důvody a okolnosti shromažďování údajů:

  • Tyto informace a soubor následně předá inzerentovi – bez uvedených náležitostí by nemohlo dojít k předání odpovědi.

  • E-mail a životopis si u sebe služba drží po dobu platnosti inzerátu. Po skončení platnosti inzerátu jsou tyto označeny jako expirované a po uplynutí lhůty 30 dní jsou nevratně smazány z naší databáze.

Bezpečnostní opatření

Webová stránka www.galeriezdravotnictvi.cz provozovaná na portále wix.com využívá výhradně zabezpečený přístup pomocí protokolu HTTPS, přenos citlivých platebních údajů prostřednictvím k tomu určených formulářů je chráněn šifrovaným spojením SSL/TLS, které je standardem v odvětví.

Více informací o ochraně osobních údajů a zabezpečení wix.com najdete na webu: https://cs.wix.com/about/privacy. 

bottom of page