top of page

Představujeme tým Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Aktualizováno: 12. 8. 2021

Navštívili jsme Neurochirurgickou a neuroonkologickou kliniku 1. LF UK a ÚVN. Práci v přátelské atmosféře na této klinice můžeme rozhodně doporučit. Přečtěte si více, na reference jsme se zeptali přímo zaměstnanců kliniky.


Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., který byl také významným českým neurochirurgem a výrazně se podílel na rozvoji světové neurochirurgie. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN v současnosti patří mezi pracoviště, která trvale vykazují největší objem operativy. V některých oblastech oboru je klinika na špičce – platí to zejména pro cévní neurochirurgii, onkoneurochirurgii, epileptochirurgii a chirurgii páteře. Ročně provede kolem 2500 výkonů.


Klinika disponuje technickým vybavením, které je plně srovnatelné s cizinou. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích – operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika má celkem 50 lůžek. Z tohoto počtu je 40 lůžek určeno pro standardní péči (stanice A a B) a 10 lůžek je vyčleněno pro poskytování pooperační péče (jednotka semiintenzivní péče). Na lůžkovém oddělení se především věnujeme předoperační přípravě a pooperační péči u pacientů s onemocněním a poraněním nervového systému.  

„Neurochirurgie je rychlý a dynamický obor, kde se stav pacienta může změnit v každé minutě. Práce s pacienty po neurochirurgických operacích je velmi specifická, ale o to zajímavější. Kloubí se tu různé obory, od neurochirurgie, neurologie, přes internu až po psychiatrii. Člověk se tu rozhodně nenudí.“

Klinika a její kolektiv patří k pracovištím, kde je tým sehraný nejen v pracovním prostředí nemocnice, ale také mimo něj. Zaměstnanci se pravidelně setkávají během celého roku  při různých volnočasových aktivitách jako jsou koncerty, grilování, pikniky, sportovní aktivity či kino.

Nedílnou součástí života a práce na klinice je celoživotní vzdělávaní, při kterém je možné si doplnit vysokoškolské vzdělání, specializaci nebo další specializované kurzy, ale také absolvovat různé vzdělávací akce, workshopy či neurochirurgické kongresy včetně možnosti vlastního vystoupení a prezentace na vybrané téma, které mohou napomáhat ke zvyšovaní kvalifikace.

„Pokud máte zájem o chirurgický obor, kde se nebudete bát vzít na sebe odpovědnost za péči o pacienty po operacích mozku a páteře, kde budete pracovat v rychlém tempu oddělení a budete se chtít učit stále něco nového, tak se Vám u nás bude určitě líbit. Těšíme se na Vás!"

Nepropásněte nové články a rozhovory a odebírejte náš měsíční ONLINE MAGAZÍN.


Zdroj: www.uvn.cz

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page