top of page

Moderní medicína se bez klinické biochemie neobejde

Aktualizováno: 15. 12. 2021

MUDr. Klára Bořecká, Ph.D. nastoupila na Oddělení klinické biochemie Fakultní Thomayerovy nemocnice (OKB FTN) již po absolvování 1. lékařské fakulty UK v roce 1996 a působí zde dodnes. Postupně úspěšně složila dvě atestace z oboru klinická biochemie a získala titul Ph.D. s disertační prací z oblasti likvorologie. Od roku 2010 působí jako primářka Oddělení klinické biochemie FTN, od roku 2020 rovněž jako vedoucí Úseku laboratorních metod FTN.

MUDr. Klára Bořecká, Ph.D. nastoupila na Oddělení klinické biochemie Fakultní Thomayerovy nemocnice (OKB FTN) již po absolvování 1. lékařské fakulty UK v roce 1996 a působí zde dodnes.

Čím se zabývá oddělení klinické biochemie?


Oddělení klinické biochemie (OKB) FTN vyšetřuje t. č. širokou paletu cca 190 metod. Vedle základních biochemických parametrů laboratoř nabízí i vyšetření specializovaná, jako je stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, kardiomarkerů, markerů hepatitid, léků, typizaci proteinurie a monoklonálního paraproteinu, vyšetření mozkomíšního moku, močových konkrementů, kloubního punktátu a další. OKB FTN zajišťuje nepřetržitý provoz; denně analyzuje cca 600–800 vzorků z různých biologických materiálů. Své služby OKB nabízí jak pro všechna oddělení FTN, tak i pro spolupracující externí lékaře a pro klienty – samoplátce.

Oddělení se aktivně podílí na řadě interních i externích výzkumných studiích, poskytuje konzultační služby v oblasti indikace a interpretace vyšetření, aktivně se podílí na zavádění nových vyšetřovacích postupů, pracovníci oddělení se autorsky účastní přednáškové a publikační činnosti. Laboratoř rovněž zajišťuje technickou správu a kontrolu kvality a spolehlivosti měření jednotné sítě glukometrů a analyzátorů acidobazické rovnováhy umístěných na klinických odděleních FTN.


Proč je v současné době klinická biochemie tolik potřebná?


Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských oborů. Zkoumá biochemické procesy v lidském organismu z hlediska zdraví, resp. z hlediska léčení nebo prevence nemocí. Naprosté většině pacientů v nemocnici nebo v ambulanci je odebrán vzorek krve, moče, či jiného biologického materiálu, aby byly podrobeny biochemickému rozboru. Biochemické vyšetření dokáže odhalit nepřebernou řadu onemocnění a stavů, od akutního infarktu myokardu, přes rozvoj nádorového bujení, nedostatek vitamínů a minerálů, selhávání jaterních či ledvinných funkcí, cukrovku, hormonální dysbalanci, těhotenství, zánět, až po např. předávkování léky. Biochemická analýza dokáže nejen potvrdit lékařem zvažovanou diagnózu, ale rovněž poukázat na dosud skrytý patologický proces, čímž významnou měrou přispívá ke zlepšení péče o pacienta.


V tom spočívá mimořádná potřeba (a krása) tohoto složitého oboru, který je nesmírně rozmanitý a zároveň spojuje všechny klinické lékařské obory. Téměř každý klinický lékař při rozhodování o svém pacientovi potřebuje spolupráci s laboratorním partnerem, moderní medicína se bez tohoto oboru neobejde.


S jakými technologiemi a na jakých zařízeních pracují laboranti klinické biochemie?


Laboranti klinické biochemie mají velmi rozmanité pole působnosti. Uplatňují se jak při klasické laboratorní práci (příprava vzorků k analýze, pipetování, poloautomatické analýzy, mikroskopování, příprava biologických preparátů atd.), tak především při práci s mnoha laboratorními přístroji, na kterých probíhá vlastní biochemická analýza. Klinická biochemie jako první z laboratorních oborů zavedla užití sofistikované výpočetní techniky do laboratorního provozu; velmi výrazný technický rozvoj a automatizace procesů tento obor proto neoddělitelně provází a provázet bude.

MUDr. Klára Bořecká, Ph.D. nastoupila na Oddělení klinické biochemie Fakultní Thomayerovy nemocnice (OKB FTN) již po absolvování 1. lékařské fakulty UK v roce 1996 a působí zde dodnes.

Co nabízí oddělení klinické biochemie a jakou posilu hledá?


Zájemcům o laboratorní práci na Oddělení klinické biochemie FTN nabízíme plat dle platných tabulek (+ příplatek za směnnost + osobní příplatek), 5 týdnů dovolené (+ indispoziční volno), podporu celoživotního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje, možnost bezúplatných seminářů a kurzů Centra pro vzdělávání FTN v areálu nemocnice. Jako hlavní zaměstnanecké benefity nabízíme pro mimopražské možnost ubytování, vlastní mateřskou školu, jesle, zimní i letní rekreační zařízení, celou řadu štědrých příspěvků (na penzijní připojištění nebo životní pojištění, závodní stravování v areálu nemocnice, na rekreaci, dětské tábory, kulturní akce, masáže apod.), možnost výhodných tarifů pro mobilní komunikaci, zaměstnanecké vouchery a slevy v nemocniční lékárně a prodejně zdravotnických potřeb.


Především ale nabízíme zájemcům opravdu nadstandardní profesní zázemí. Na OKB FTN je v současné době k dispozici zcela nová špičková technologie, která automatizuje jak analytické, tak preanalytické procesy zpracování vzorku. Umožňujeme tak laborantům nejen jejich rutinní zapracování a ovládnutí oboru klinická biochemie i po praktické stránce, ale i možnost se významnou měrou se na tomto poli podílet a osobně se dále rozvíjet. Nabízená pracovní místa na našem oddělení jsou proto vhodná pro energické zdravotníky nadšené pro obor, s touhou učit se nové věci, neustrnout na místě a dynamické změny v oboru naopak vítat. V souladu s moderním přístupem k nováčkům nevyžadujeme praxi (pouze ukončené vzdělání v oboru laborant nebo laboratorní asistent); značně vysokou úroveň práce na OKB FTN zajišťujeme pečlivou edukací, kontinuálním zajišťováním možností celoživotního vzdělávání a neomezenou podporou profesního rozvoje.

MUDr. Klára Bořecká, Ph.D. nastoupila na Oddělení klinické biochemie Fakultní Thomayerovy nemocnice (OKB FTN) již po absolvování 1. lékařské fakulty UK v roce 1996 a působí zde dodnes.

Zdroj: Fakultní Thomayerova nemocnice

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentar


bottom of page