top of page
logo_kromerizkanemocnice.jpg

Havlíčkova 660/69, 767 01, Kroměříž, Česká republika

Kroměřížská nemocnice. Jsme nemocnice s bohatou tradicí a výbornou dopravní dostupností. Disponujeme špičkovým přístrojovým vybavením. Naše oddělení jsou akreditována pro vzdělávání, podporujeme týmovou spolupráci a ducha. Město Kroměříž, se svými Unesco památkami, oplývá architektonickou i kulturní pestrostí, krásou a zároveň klidem. Umíme Vám pomoci se zajištěním bydlení přímo v Kroměříži.

NEM_KM_18.jpg

MISE SPOLEČNOSTI: Nemocnice s lidským rozměrem.

VIZE SPOLEČNOSTI: Kroměřížská nemocnice a.s. je nejstarší nemocnicí ve Zlínském kraji. V roce 1910 byl otevřena dnešní pavilon „B" a v roce 1948 dnešní pavilon „A".Splňuje veškeré požadavky na bezpečné, profesionální a stabilní zdravotnické zařízení s přívětivou atmosférou pro pacienty všech věkových a sociálních skupin. Spektrum služeb zahrnuje širokou nabídku preventivních programů, stále více vyhledávanou ošetřovatelskou, následnou a jednodenní zdravotní péči. Nemocnice bude participovat na spolupráci v modelu Nemocnic Zlínského kraje, a to při zachování vysoké odborné úrovně při plnění role regionální nemocnice ve všech základních oborech. Bude nadále poskytovat zázemí pro spolupracující praktické lékaře a specialisty spádové oblasti. Zaměstnancům bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitu k nemocnici a svým pacientům. Cílem je udržitelná dostupnost a kvalita poskytované péče.

HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

  1. Vycházet z nejlepších zkušeností všech zdravotníků, profesionálně zvládat poskytování zdravotní péče. Rozvíjet ošetřovatelskou, následnou a rehabilitační péči. 

  2. Koncentrovat akutní péči v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje a zejména s reálnými požadavky na poskytování zdravotní péče v rámci ekonomických možností, pokračovat v rozvoji vybraných zdravotnických oborů.

  3. Dodržovat principy prehospitalizační léčby, zkracovat hospitalizaci a tím takto optimalizovat a kultivovat strukturu lůžek a ambulancí.

  4. Maximálně prohlubovat spolupráci s nemocnicemi zřízenými Zlínským krajem, s regionálními lékaři a ostatními zdravotnickými zařízeními.

  5. Modernizovat zobrazovací metody. Využívat preventivní vyšetřovací metody a vyhledávat potenciální a předvídatelná onemocnění s cílem jejich včasné, aktivní léčby.