top of page
Image-empty-state_edited.jpg

Všeobecná sestra na oddělení invazivní kardiologie a arytmologie Inter

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

 Informace o pracovní nabídce: 

Hledáme všeobecnou sestru do ranního provozu na plný úvazek.
Proč pracovat na naši klinice?
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, je jedna z největších klinik, a hlavně klinikou multioborovou. Lůžkový provoz je zajištěn na odděleních gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, oddělení kardiologie, oddělení všeobecné interny, oddělení gastroenterologie – radiační onkologie a jednotky intenzivní péče. Máme zde rozsáhlé oddělení poskytující ambulantní péči mezi které patří endokrinologie, gastroenterologie, hepatologie, revmatologie, osteologie, nefrologie, kardiologie, cévní a plicní ambulance.

Echokardiografické vyšetření je neinvazivní zobrazovací metoda sloužící k zobrazení struktury a posouzení funkce srdce a souvisejících cév. Echokardiografická laboratoř ÚVN disponuje dvěma moderními přístroji Philips Epiq 7C a Philips iE33. Oba přístroje jsou vybaveny k provádění základních i vysoce specializovaných vyšetření včetně tkáňového dopplerovského vyšetření, zátěžové echokardiografie, kontrastní echokardiografie a vyšetření jícnovou sondou. Výtěžnost vyšetření je možné zvýšit 3D rekonstrukcemi srdečních struktur. Dále echokardiografická laboratoř disponuje mobilním přístrojem Philips CX50 k vyšetření u lůžka nemocného.

Arytmologický úsek zajišťuje vyšetřování a terapii poruch srdečního rytmu. V rámci stanice pracuje kardiostimulační pracoviště, které poskytuje kompletní péči pro nemocné s bradykardickými poruchami srdečního rytmu (implantace jedno i dvoudutinových kardiostimulátorů, sledování nemocných s implantovaným kardiostimulátorem). Nemocní jsou ošetřováni ambulantně nebo dle potřeby hospitalizováni na jednotce intenzivní péče nebo na standardním lůžku kardiologického oddělení. Elektrofyziologické vyšetření a radiofrekvenční ablace zajišťuje jednotka ve spolupráci s kardiocentrem IKEM.

Katetrizační jednotka je vstup do cévního systému a srdce za účelem získání informací (hemodynamické parametry v různých srdečních oddílech, jejich morfologie atp), nebo provedení některých zákroků (např. roztažení zúžené cévy, implantace speciální výztuhy – stentu, odsátí krevní sraženiny). Katetrizační jednotka provádí tedy výkony diagnostické a terapeutické. Vedle elektivních intervencí jsou prováděny zákroky urgentní.

V péči o nejtěžší a rizikové pacienty je využívána umělá plicní ventilace, balonková kontrapulsace i moderní farmakoterapie během výkonu. Úzká spolupráce s jednotkou intenzivní péče a lůžkovým oddělením zajišťuje optimální léčbu pro jednotlivé pacienty a bezprostřední kontakt ošetřujících lékařů.

Katetrizační laboratoř pracuje ve 24-hodinovém režimu a poskytuje tak nejmodernější a nejefektivnější léčbu všem vhodným nemocným s akutním infarktem myokardu.

Denní stacionář umožňuje provádění kardiologických výkonů v ambulantním režimu. Hlavní úlohou stacionáře je maximálně zpříjemnit pobyt pacienta v nemocnici. Cestou denního stacionáře je možné provádět u vhodných pacientů katetrizační vyšetření, výměny kardiostimulátorů a elektrické kardioverze. Pacient přichází v ranních hodinách do nemocnice, je založena příjmová dokumentace a následně přistoupeno k výkonu. Po výkonu je pacient sledován a v odpoledních hodinách propuštěn do domácí péče. Pacient má k dispozici lůžko, polohovací křeslo a TV přijímač.

 Požadujeme: 

  - odborná způsobilost odpovídající zákonu č. 96/2004 Sb.
  - aktivní a zodpovědný přístup k práci
  - schopnost týmové spolupráce
  - znalost práce na PC
  - zdravotní způsobilost
  - bezúhonnost

 Co Vám nabízíme? 

  - náborový příspěvek při plném úvazku ve výši 60.000 Kč (výplata ve dvou částech po 6 a 12 měsících)
  - práce v prestižním zdravotnickém zařízení vybaveném nejmodernějšími technologiemi
  - zázemí stabilní státní příspěvkové organizace MO
  - propracovaný adaptační proces pro nové kolegy pod vedením zkušeného školitele
  - bezpečné, moderní a nekuřácké pracovní prostředí
  - 5 týdnů dovolené + 5 dnů dalšího pracovního volna navíc
  - + 1 týden dodatkové dovolené navíc
  - systém Cafeteria e-Benefity
  - příspěvek na penzijní připojištění
  - karta MULTISPORT
  - mateřská školka Střešovanka
  - dotované stravování v zaměstnanecké jídelně
  - pro mimopražské možnost ubytování
  - sleva 15 % v lékárně ÚVN a v prodejně zdravotnických potřeb
  - program podpory zdraví (široká škála sportovních i společenských akcí)
  - další služby (kosmetika, sauna, masáže, kavárna, prodejny potravin, Czech POINT a další)
  - podpora dalšího vzdělávání (prohlubování/zvyšování kvalifikace, certifikované kurzy, stáže, praxe apod.)

 Termín nástupu: 

Nástup možný po dohodě

 Kontaktní osoba: 

Romana Gáborová

973203602

bottom of page