Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Hradec Králové, ČR